Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ by π. ΜΑΥΡΟΥΔΗ Δ. ΓΚΟΥΜΑ

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

By π. ΜΑΥΡΟΥΔΗ Δ. ΓΚΟΥΜΑ

  • Release Date: 2015-01-19
  • Genre: Christianity
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μία προσπάθει γνωριμίας της Πνευματικής Πατρότητας (όπως πηγάζει από τους Πατέρες)  τόσο με τον εξομολόγο όσο και με τον εξομολογούμενο.  

keyboard_arrow_up