ΛΕΞΙΚΟ ΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ by Κώστας Δούκας

ΛΕΞΙΚΟ ΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ

By Κώστας Δούκας

  • Release Date: 2017-10-13
  • Genre: Europe
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Τό θεῖο δῶρο τῆς γλώσσας πρωτίστως μᾶς τό ἒδωσε ὁ Ὃμηρος. Ὁμιλοῦμε καί γράφουμε, οἱ Ἓλληνες, τήν γλῶσσα τοῦ Ὁμήρου, ἐμπλουτισμένη ἀπό τήν μετέπειτα ἀρχαιοελληνική, ὃπως μετεξελίχθηκε στούς αἰῶνες πού πέρασαν, γιά νά φθάσουμε στην σύγχρονη καθομιλουμένη, ὃπως διαμορφώθηκε καί ἐμπλουτίστηκε μέ νέα λήμματα, ὣστε να ἐξυπηρετῆ τίς σύγχρονες ἀνάγκες. Ποιός θά μποροῦσε ἂραγε νά ὑποπτευθῆ, ὃτι τήν πιό δημοφιλῆ λέξι ἰσοφαρίζω τῶν φιλάθλων τοῦ ποδοσφαίρου, πρῶτος τήν εἶπε ὁ Ὅμηρος;Ποιός σύγχρονος Ἓλληνας, ἐγγράμματος ἢ ἀγράμματος, δέν χρησιμοποιεῖ καθημερινά λέξεις, ὃπως ἀγέρωχος, αἶσχος, λαχεῖο, ὁπαδός, πάταγος, λέσχη, ὃμιλος, ἂγχος, μηχανή, πενθερός, ἀνεψιός, μασχάλη, ὑποβρύχιο, ἀνάπηρος καί πλῆθος ἂλλων λέξεων, ἀλλά ἀγνοεῖ ὃτι ὃλες αυτές οἱ λέξεις εἶναι ὁμηρικές;
Ποιός κάτοικος τοῦ πλανήτη θά μποροῦσε νά φανταστῆ ὃτι ἡ ἁπανταχοῦ τοῦ κόσμου προφερομένη λέξις mini, ὁ Βρεταννός gentleman, τό jambon, τό ποδοσφαιρικό cup, ἡ Γαλλίδα dame καί πλῆθος ἂλλων διεθνῶν λέξεως κατάγονται ἀπό τά ὁμηρικά ἒπη; Ανακαλύψτε χιλιάδες ακόμα λέξεις σε αυτό το βιβλίο.

keyboard_arrow_up