Απλά και Χρήσιμα by Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος

Απλά και Χρήσιμα

By Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος

  • Release Date: 2014-02-15
  • Genre: Law
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Στη μακρά επαγγελματική και θεσμική μου διαδρομή, συνειδητοποίησα από πολύ νωρίς ότι η ακαδημαϊκή γνώση – αναγκαία συνθήκη της νομικής εργασίας – οφείλει να συμπληρώνεται από μια σφαιρική αντίληψη της δικηγορικής πρακτικής. Ακριβώς αυτή την πεποίθηση προσπάθησα να κάνω πράξη με τη μέχρι σήμερα συγγραφική μου δραστηριότητα, πάντοτε με επιδίωξη να μοιράζομαι την εμπειρία που αποκομίζω από την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, παρέχοντας χρήσιμα εργαλεία στους μαχόμενους συναδέλφους όλων των ηλικιών.

Η προσπάθειά μου αυτή δεν διεκδικεί δάφνες επιστημονικής συγγραφής. Δεν είναι παρά ο καρπός της εργασίας μου ως μαχόμενου Δικηγόρου από το 1986 μέχρι σήμερα και του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός μου για τη μελέτη της νομολογίας, η οποία καταλήγει πολλές φορές σε λύσεις ουσιωδώς διαφορετικές σε σχέση με τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα πορίσματα της επιστήμης.

Η έκδοση «Απλά & Χρήσιμα» που κρατάτε στα χέρια σας είναι η πλέον επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη, καθώς περιλαμβάνει κατά το δυνατόν όλες τις σημαντικές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο δικονομικών διαδικασιών και, εν γένει, καθημερινής άσκησης της δικηγορίας. Περιλαμβάνει πληροφορίες και βασικές κατευθύνσεις για όλες τις βαθμίδες και τις διαδικασίες της δικαστηριακής πράξης, αναφορές στα κρίσιμα στοιχεία των δικογράφων καθώς και παραπομπές σε δικαστικές αποφάσεις. Συγχρόνως, επιδιώκει την εξοικείωση με τις υπηρεσίες και τη γραφειοκρατική περαίωση των υποθέσεων, επιχειρώντας στο ίδιο πλαίσιο τη σύνδεση πεδίων της δικηγορικής ύλης θεωρητικά διακριτών αλλά πρακτικά αλληλένδετων.

Με την ελπίδα ότι η κωδικοποίηση όλων των ανωτέρω στοιχείων θα συμβάλει ουσιωδώς στη βελτίωση της δικηγορικής καθημερινότητας, θέτω το παρόν βοήθημα στη διάθεσή σας, δεσμευόμενος να συνεχίσω τις προσπάθειές μου για τη βελτίωση των συνθηκών άσκησης της Δικηγορίας και απονομής της Δικαιοσύνης, προς όφελος της Δημοκρατίας και του Ελληνικού Λαού.
 
Με εκτίμηση,
Γιάννης Αδαμόπουλος

keyboard_arrow_up