Φιλολογία και ζωή by Ιωάννης Συκουτρής

Φιλολογία και ζωή

By Ιωάννης Συκουτρής

  • Release Date: 2014-03-27
  • Genre: Education
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα το 1930, ο κορυφαίος φιλόλογος Ιωάννης Συκουτρής εκλέγεται υφηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το εναρκτήριο μάθημά του τιτλοφορείται «Φιλολογία και Ζωή». 
Για έξι ολόκληρα χρόνια, ως καθηγητής, διδάσκει πατριδογνωσία, μιλά με αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό, για την κλασική αρχαιότητα με αναγωγές στο σήμερα. Ανάμεσα στο ακροατήριό του μπορεί κανείς να διακρίνει ανθρώπους του πνεύματος και των τεχνών. 
Ο φιλόλογος Συκουτρής στοχάζεται και προβληματίζεται μέσα από την σκέψη των αρχαίων. Η μέχρι τότε σπουδή της αρχαιότητας νοείτο η στείρα γραμματική προσέγγιση των αρχαίων κειμένων αλλά και η στείρα ερμηνεία τους. Ο Συκουτρής καινοτομεί και εξετάζει αισθητικές, ιστορικές και φιλοσοφικές αξίες που χρησιμεύουν στον σύγχρονο βίο. Καταργεί την μουσειακή προσέγγιση των κειμένων και μέσω αυτών προσεγγίζει τα προβλήματα που απασχολούν τον ίδιο και τους συγχρόνους του.
Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το «Φιλολογία και Ζωή»: «[…] ἡ λέξις πονῶ δὲν εἶναι συγκρότημα τεσσάρων φθόγγων μόνον, ἀλλὰ ἔκφρασις ὡρισμένου περιεχομένου ἐκείνη θὰ μὲ βοηθήση ν’ ἀντιληφθῶ, ὅτι μία μάχαιρα π.χ. δὲν εἶναι ἁπλῶς τεμάχιον ὕλης, ἀλλ’ ὅτι ἔχει ἕνα νόημα καὶ ἐξωτερικεύει ὡρισμένην ἀξίαν χρησιμότητος.». 
«[…] Μὲ ἄλλας λέξεις, τοῦ φιλολόγου ἔργον εἶναι τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του νὰ καταστήση συγχρόνους καὶ ὁμοεθνεῖς τοῦ συγγραφέως, νὰ τοὺς τοποθετήση δηλαδὴ ἐντὸς τῆς ἀμέσου πνευματικῆς παραδόσεως τῆς κοινωνίας τοῦ συγγραφέως, τὴν ὁποίαν ἐκεῖνον προϋποθέτει ὡς ζωντανήν.».

keyboard_arrow_up