Ιστορία του ελληνικού έθνους - Β´ τόμος by Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος

Ιστορία του ελληνικού έθνους - Β´ τόμος

By Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος

  • Release Date: 2014-12-04
  • Genre: History
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Στο μνημειώδες έργο Ιστορία του ελληνικού έθνους, ο «πατέρας» της ελληνικής ιστοριογραφίας Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος καταγράφει την ιστορική συνέχεια της ελληνικής φυλής από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, προσπαθώντας παράλληλα να αναιρέσει την κυρίαρχη εντύπωση ότι οι χρόνοι του Βυζαντίου υπήρξαν χρόνοι παρακμής και εκφυλισμού. Θεωρεί τη βυζαντινή περίοδο αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και καθιερώνει στη διδασκαλία του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την τριμερή διαίρεση της ελληνικής ιστορίας σε αρχαία, μεσαιωνική και νέα.
Ο δεύτερος τόμος του έργου περιλαμβάνει: Μακεδονικός ελληνισμός – Φίλιππος, Αλέξανδρος, Μακεδονικός ελληνισμός – Οι μεταξύ των διαδόχων πόλεμοι μέχρι της οριστικής του κράτους διαιρέσεως, Ο ελληνισμός εν τη γ΄ και εν τη β΄ π.Χ. εκατονταετηρίδι, Ο ελληνισμός εν τη β΄ και εν τη α΄ π.Χ. εκατονταετηρίδι, Ρωμαϊκή κυριαρχία – Χριστιανικός ελληνισμός – Ο ελληνισμός επί της ρωμαϊκής κυριαρχίας, Ο χριστιανικός ελληνισμός μέχρι του θανάτου του μεγάλου Κωνσταντίνου, Ακμή του χριστιανικού ελληνισμού, Τέλος της ρωμαϊκής κυριαρχίας.

keyboard_arrow_up